Referencie

tomenu

V poslednom období sme robili riadené aj neriadené pretlaky na stavbách týchto dodávateľov :

Asemid Rekonštrukcia osvetlenia v Trenčíne 12 000 m
Obec Horná Súča HDPE 90, výstavba vodovodu 300 m
Monteco spol.s.r.o. HDPE 90 – 160, káble 250 m
VODECO a.s.Trenčín HDPE 160, kanalizácia výtlaková 100 m
ENERMONT HDPE 160, káble 300 m
Adotel – Hex HDPE 63 – 160, káble 1 000 m
Technex Mont s.r.o. HDPE 110 200 m
Padala a spol. HDPE 225, Pov. Bystrica 60 m
Michlovský spol.s.r.o. HDPE 125, Petržalka 125 m
Ján Matušek HDPE 160, Svinná 60 m
Eko – Stavsol HDPE 160, Trenč. Teplice, Ilava 70 m
Volumen spol.s.r.o. Rekonštrukcia osvetlenia Trenčín 4 000 m
SKANSKA BS a.s. HDPE 160, Nové Mesto n/V 55 m
GAS – MET s.r.o. Riadené aj neriadené pretlaky 600 m
ELZA Žilina Rekonštrukcia osvetlenia v Trenčíne a Martine 2 000 m
Lerok spol.s.r.o. Výstavba vodovodu Zubák, HDPE 160 250 m
Istos spol.s.r.o. Riadene pretlaky, železnica Piešťany – N.Mesto n/V 300 m
Reprogas – Ján Čížik Riadené pretlaky, HDPE 90 – Ocel rúla 300 120 m
Arija Riadené aj neriadené pretlaky 800 m
Betamont Zvolen Výstavba káblov 500 m
Profinetwork Výstaba optických káblov 2 000 m