O nás

tomenu

Firma UNIVIS sa venuje pretláčacím prácam už od roku 1991, kde ako jedna z prvých v Československu začala pracovať s technológiou Grundomat – zariadením na pretláčacie práce.

Od 1.5.2005 firma zahájila nový druh prác – diaľkové riadené pretláčanie vrtnou súpravou Grundodrill. Je to zariadenie, ktoré je stavané na podvŕtavanie veľkých plôch ,ako sú železnice, diaľnice či vodné toky, pričom dĺžka vrtu môže prekročiť až 150 m pri priemere zatiahnutej chráničky až do 225mm.
V menších dĺžkach je možné vyhotoviť riadené pretlaky do priemeru chráničky 325 mm.

Keďže naša firma pri mikrotunelovaní neraz narazila na tvrdé geologické podmienky, či na požiadavky investorov, ktorí požadovali riadené vrty väčších priemerov a dĺžok, firma nadobudla od 1.10.2009 nový stroj americkej výroby Vermeer 36x50 /ťažná a tlačná sila 16,4 t, krútiaci moment 6 800 Nm/ , ktorý našu firmu stavia na úroveň jednej z najlepšie vybavených firiem v oblasti riadeného vŕtania v Čechách a na Slovensku.

S touto technológiou je možné prevádzať riadené mikrotunelovanie do priemerov 500mm a do vzdialenosti 400 m.

Hoci riadené a neriadené pretlaky sú našou hlavnou činnosťou, venujeme sa aj pridruženým zemným prácam, najmä :

  • Výkopové a zemné práce
  • Rezanie asfaltov a betónov
  • Jadrové vŕtanie do železobetónu
  • Zváranie HDPE rúl do priemeru 225mm

Od roku 1991 naša firma realizovala práce veľkého rozsahu a náročnosti pre veľké podniky a organizácie ako i práce pre domové prípojky fyzickým osobám.

Dnes, keď máme za sebou pretlačených viac ako 100 km mikrotunelov, môžme povedať, že patríme k najskúsenejším odborníkom v oblasti bezvýkopovej technológie na Slovenskom trhu.